Hem Boende Kartor Köp fiskekort här Sandsjön Juktån Fisketillsyn I Bromans fotspår jukt

Välkommen till Juktåns Mellersta FVO

                        info@juktansmellerstafvo.se

face-4.JPG

Aelgen-2.png

Två fiskare och en älg

DSCN0142-2.JPG

Glad fiskare

Här kan du läsa om fiskevårdande åtgärder

Juktån–Bedömning av förutsättningar till restaurering

av sidogrenar för ökad möjlighet till vinteröverlevnad och lek.

Sandsjöns biflöden–Bedömning av bäckarnas

kvalitet avseende möjlighet till utsättningar och lek.

 

Kontakt

info@juktansmellerstafvo.se

Made by Danielssons El och Data Blattnicksele

Copyright 2010 Co.