Hem Boende Kartor Köp fiskekort här Sandsjön Juktån Fisketillsyn I Bromans fotspår jukt

Välkommen till Juktåns Mellersta FVO

                        info@juktansmellerstafvo.se

face-4.JPG

Aelgen-2.png

Två fiskare och en älg

DSCN0142-2.JPG

Glad fiskare

 

Upplevelser och besöksmål i Juktådalen.

 

Sandsjön med omgivningar är Juktådalen sista utpost i öster. Området har lockat människor alltsedan

tusentals år tillbaka, att uppehålla och bosätta sig runt sjön p.g.a. den rikliga tillgången på jaktbart vilt

(främst vildren) och fiske. Det hittills äldsta Lämningen är en mycket välbevarad skärvstensvall (hyddbotten)

som daterats till c:a 5000 år gammal. Den är partiellt undersökt och man hittade stenföremål samt resterna av

en flätad spånkorg som innehöll 5 sänkestenar. Andra fornlämningar som Samiska härdar, kokgropar, 12 km

långt fångstgrops system, boplatser etc., finns att beskåda. Under 1600-talet indelades Lappmarken i s.k

Lappskatteland. I Juktådalen fanns tre skattelappar upptagna som åbor. År 1671 fick lantmätare Jonas Gedda

i uppdrag att kartlägga Umeå lappmark, avsikten var att finna lämpliga ställen för nybygges kolonisation, 52

platser registrerades. Sandsjö krononybygge insynades 1755. Först år 1789 insynades ytterligare

krononybyggen runt sjön. Kort beskrivning av besöksmål följer:

 

-Skärvstensvall vid Sandsjögården. Alldeles i närheten finns fångstgropar som ingår i ovannämnda system.

 

-Kokgropar finns på olika ställen men i Lomsele finns lätt tillgängliga objekt att besöka. Här finns också

fångstgropar, kokgropar, skärvsten (boplats) samt en Samisk härd.

 

-Lappstigen en rest av en transportstig mellan Nedre Lomfors och Gunnarn (Bastuträsk). Stigen är c:a 4 km

lång, väl uppmärkt och spångad (rester efter äldre spångar finns alldeles intill de nya) som går mellan Nedre

Lomfors och Gubbträskvägen. Längs stigen finns Samiska härdar, rester efter en liten hölada, kvarnlämning,

eldpall koja. Håll utkik efter björn, älg och ren.

 

-Kulturlämning i form av tjärdal finns vid sjöns östra del

 

-Runt Sandsjön finns många äldre timmer byggnader att beskåda, den äldsta er daterad till 1790. En tur i

sakta mak runt sjön är att rekommendera. Varför inte stanna till vid Sandbergets ekogård, som numera delvis

drivs med äldre brukningsmetoder och har utrotnings hotade lantraser. Här finns också sevärda

kulturlämningar bl.a en fägata av stenmurar. Nybygget insynades 1789 av Matts Mårtensson från Åskilje.

 

-Bilväg finns upp till Sandbergets topp 551 m.ö.h., här finns urskog och hällmark, uppkommen efter

skogsbrand. Slipspår från istiden (sannolikt den senaste) kan ses på hällarna. Dessutom en vidunderlig utsikt

över det Norrländska skogs landskapet.

 

-Ett besök vid vår första Nationalälv, längs Vindelälvens fors sträckor. Med bekväma strategiska rast platser

intill väg 363 samt med Sandbergets mäktiga profil i bakgrunden är ett måste.

 

För mer information kontakta Alf Björck:

 

www.sandbergetsekogard.se

 

E-post: alf.bjork@home.se

 

Tel. 0952-50037

 

Kontakt

info@juktansmellerstafvo.se

Made by Danielssons El och Data Blattnicksele

Copyright 2010 Co.