Kom och fiska hos oss

Upptäck våra fantastiska fiskevatten och ge dig ut på jakt efter Sandsjöns beryktade storöringar.Juktån erbjuder ett tidvis mycket bra strömfiske efter harr och öring.I den översta delen, från Sikselet ner till utloppet av nedre Blaikbäcken,är enbart flugfiske tillåtet.I sel och lugnområden ges också bra möjligheter till fint fiske efter abborre och gädda.Sandsjön är 6 km lång och 2 km bred.Fiske är möjligt året runt.djupast är den kristallklara sjön 30 m djup och artrikedomen inkluderar röding, öring,sik, gädda, abborre och lake.Den största rödingen,som registrerades vägde imponerande 4,9 kilo och den största öringen vägde 8,9 kilo.Det finns 17 st vindskydd inom området delvis handikappsanpassat i Juktån handikappramp handikapptoalett.Djupkartor och georefererade kartor hittar du under fliken kartor eller <>Klicka här<

Sorsele Sandsjön Fisketåget 2018

Handikapp anpassning i Juktån

Juktåns Mellersta FVO har som mål att öka tillgängligheten för alla fiskare,vid Långselet har vi konstruerat en nedfart till Juktån som underlättar för rörelsehindrade fiskare,vi har i anslutning till denna nedfart upprättat en handikapps anpassad toalett