Sandsjön

Sandsjön är 6 km lång och 2 km bred.Fiske är möjligt året runt.Som djupast är den kristallklara sjön 30 m djup och artrikedomen inkluderar röding, öring,sik, gädda, abborre och lake.Den största rödingen, som registreradesvägde imponerande 4.6 kilo och denstörsta öringen vägde 8.9 kilo. Fisket kan bedrivas i stort sett hela året med tex pimpelfiske och trolling, men är framförallt sommartid som de stora Öringarna tas på trolling

 

Fina fiskar
Huvaligen så stor
Fin Öring
Sandsjön levererar